Органично земеделие осигурява отглеждането на екологична реколта

Определение за органично земеделие

Според Решението на Европейския парламент от 27 април 2018 г.,  органично земеделие е обща система за управление на производството на ферми и храни, която съчетава най-добрите практики за: 

 • въздействие върху околната среда и климата, 
 • високо ниво на биологично разнообразие, 
 • опазване на природните ресурси, 
 • прилагане на високи стандарти за работа с животни,
 • високи производствени стандарти 

в съответствие с търсенето от нарастващ брой потребители на продукти, произведени с естествени вещества и природни процеси.

Земеделските производители се опитват да ограничат асортимента от материали, които използват, като прилагат само екологично чисти методи в ежедневието и работата си. Например, що се отнася до управлението на почвата, биологичните фермери разчитат главно на сеитбообращение, за да минимизират недостига на хранителни вещества в нея. С други думи, те използват органичен тор в количествата, определени от закона, както и азот-свързващи бактерии.

По отношение на борбата с плевелите, те прилагат мулчиране, ръчно плевене и обработка на почвата. В много случаи те премахват плевелите със оборудване, създадено специално за биологично земеделие. Земеделските производители се опитват да сведат до минимум или изцяло да премахнат използването на синтетични химикали. По този начин, за да защитят реколтата, те прибягват главно до мерки като капани и естествени врагове (хищници) на вредителите по техните култури.

Продукти на органично земеделие

Принципи за органично земеделие

Според IFOAM (Международната федерация на движението за органично земеделие) принципите на органичното земеделие са следните:

 • – да поддържа и подобрява здравето на почвата, растенията, животните и хората като цяло;
 • – да надгражда, да подражава и да спомага за поддържането на живи екологични системи и цикли;
 • – да се основава на взаимоотношения, които осигуряват равнопоставеност в околната среда и жизнените процеси;
 • – да направи всичко, за да защити здравето и благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения и околната среда.

Основните задачи на биологичното земеделие са:

 • Производство на безопасна и здравословна храна, без агрохимикали. 
 • Обща защита на околната среда става чрез балансирано управление (защита на почвата, водоносните хоризонти и осигуряване на биологично разнообразие).  
 • Търси се устойчиво използване на енергията и природните ресурси (като вода, почва, органични вещества). 
 • Поддържа се и се увеличава плодородието и биологичната активност на почвата. 
 • Предприемат се мерки за защита здравето на фермерите от излагане на вредни химикали. 
 • Осигурява се хуманно отношение към животните.

Точните правила и законодателство относно производствените методи и мерките за контрол на биологичните продукти зависят от националното законодателство и могат да се различават в различните държави. Биологичното земеделие е производствена система, която трябва да поддържа здравето на почвите, екосистемите и хората. То съчетава традиция, иновации и наука, за да подобри околната среда и да развие честни взаимоотношения и приличен жизнен стандарт.

Отглеждане на екологична реколта

Днес органичното земеделие е най-екологичният начин за отглеждане на култури в съвременната агроиндустрия. Отличителна черта на метода е пълното отказване от използването на пестициди и токсични химикали и отсъствието на оран на земята. По този начин, метода се противопоставя на традиционното земеделие. Основният принцип за органично земеделие е да не нарушава естествените биологични процеси в природата.

Всяка година все повече фермери преминават към екологично производство. Това се дължи на факта, че в дългосрочен план придържането към природосъобразен живот става популярно и все повече потребители се замислят с какво се хранят, като искат да купуват по-качествени продукти. В тази връзка вече има нормативни документи, регулиращи производството на екологични продукти, и се предлагат законодателни инициативи, чието приемане ще даде голям тласък на развитието на биологичното земеделие.

Основни принципи за биоземеделие

Агротехнолозите разграничават 4 основни принципа, използвани в технологията за органично земеделие:

1) Пълно отказване от използването на пестициди и хербициди.

Този момент е най-труден за селскостопанските предприятия. Смята се, че избягването на инсектициди и хербициди може да доведе до загуба на реколта. Всъщност има много начини за борба с вредителите, но естественото оздравяване на почвата ще спомогне за повишаване на имунитета на растенията и ще увеличи устойчивостта им срещу вредители без използването на допълнителни лекарства. Следователно, за да се предотвратят тези проблеми, се използват следните агротехнически методи: 

 • сеитбообръщение, 
 • планиране на засаждането, 
 • сортово обновяване, 
 • засаждане на сидерати, 
 • внасяне на биологични и органични торове.

Що се отнася до използването на минерални торове, този проблем се разрешава чрез отказ от дълбока обработка на почвата, което отговаря на втория принцип на биологичното земеделие и е описано по-долу.

2) Отказ от дълбока оран на земята

Самата природа е измислила начини за доставяне на хранителните вещества до растенията. Учените отдавна са доказали, че дълбоката оран и разкопаването на земята разрушават структурата на почвата, потискат активността на червеите и полезните микроорганизми и в резултат намалява нейното плодородие.

Разбира се, привържениците на традиционния метод, могат да възразят и да кажат, че дълги години орат и копаят и нищо подобно не се е случило и че след оран културите растат само по-добре. При дълбока оран и прекопаване на земята почвата се обогатява с кислород, което насърчава почвените бактерии да преработват хумуса в минерални торове, които са толкова необходими за растежа на растенията. Поради това се получават големи добиви на изораните девствени полета. 

Но с този метод всяка година количеството хумус бързо намалява и след 2-3 години почвата не може да се възстанови и в резултат плодородието на почвата намалява и съответно добивът намалява, имунитетът на растенията отслабва, вредителите и болестите започват активно да се разпространяват. И тук започва омагьосаният кръг на постоянна употреба на минерални торове, които измиват естествените микро- и макроелементи от почвата и пестицидите, към които вредителите и плевелите се адаптират и елиминирането на които става все по-трудно с всяка година.

Следователно, когато се използва методът на биологично земеделие, е позволено да се обработва само повърхностния слой на почвата на дълбочина 5-10 см. За такъв подход, на пазара на селскостопанска техника, вече има много предложения за решаване на поставените задачи. Стърнищните сеялки са най-подходящи, чието използване също е много по-икономично, тъй като при един ход на оборудването те решават няколко проблема, като по този начин се спестяват гориво, смазочни материали и разходи за труд.

3) Мулчиране на почвата

Ако погледнете естественото състояние на почвата в природата, тогава никъде няма да видите  непокрита земя, тя винаги е покрита с листа или трева. Незащитената почва бързо се прегрява на слънце и бързо изпарява влагата, а когато вали, тя се превръща в кал и спира да диша, преохладена в студ и е склонна към ерозия. Мулчът действа като защитник на почвата, създава благоприятни условия за живота на червеи и микроорганизми и с течение на времето се превръща в хумус. Мулч може да бъде всичко, което може да покрие почвата, а именно: 

 • сено, 
 • слама, 
 • листа, 
 • дървени стърготини, 
 • окосени плевели,
 • зелено торене.

4) Обогатяване на почвата с органични вещества

Тъй като всяко интензивно използване на полетата по един или друг начин изчерпва почвата, налага се използването на органични и биологични торове, които да й помогнат. За това може да се използва „зелен тор“, растителни отпадъци, компост или биологични продукти с ефективни микроорганизми. Полезните микроби и гъби, когато се внасят в почвата, активно се размножават, преработват органични вещества във форма, която е лесно смилаема за растенията, ускоряват растежа на растенията, увеличават теглото на плодовете и увеличават срока на годност на културите.

На пръв поглед биологичното земеделие може да изглежда просто, може би е, но само в размера на градината, защото в индустриален мащаб възникват редица наукоемки задачи.

Преход от традиционно към органично селско стопанство.

Струва си да започнем с факта, че преходът от традиционния метод към органичния отнема средно от 3 до 5 години – това се дължи на обновяването на почвата. За да отглеждате висококачествени култури в големи количества, е необходимо внимателно да наблюдавате всеки вид култура, да разберете как се развива тя върху определен вид почва, да изберете работен план, торове и методи на обработка й.

За съжаление, поради факта, че през последните векове преобладава изключително традиционното земеделие, няма толкова много специалисти и разработки в областта на биологичното земеделие. Затова днес земеделските институти са ангажирани основно с изследването на този проблем, въпреки че много от тях все още не възприемат тази методология. 

В заключение, нека да формулираме общата философия на биологичното земеделие.

Като обща философия, потенциалният биофермер трябва напълно да разбере и приеме концепцията за затворена природна екосистема (с минимално използване на външни средства). Той трябва да използва здравословните и полезни съставки, които вече съществуват в екосистемата. Така биологичната ферма се разглежда като отделна екосистема с много малко допълнителни ресурси. 

По-голямата част от елементите се рециклират в екосистемата на фермата, осигурявайки устойчивост. Да приемем, че управляваме органична маслинова градина. След резитбата, вместо да се премахват отсечените клонки или да се изгарят (както обикновено се случва в земеделието), биологичните фермери трябва да ги настъргват и да разпръсват дървените стърготини върху почвата. Този подход има благоприятен ефект, тъй като е установено, че на всеки 1000 кг маслинова дървесина (стърготини), включена в почвата, в нея се добавят:

 • 4 кг азот, 
 • 0,5 кг фосфор, 
 • 4 кг калий, 
 • 5 кг калций,
 • 1 kg магнезий. 

Така се намалява нуждата от допълнителни химически торове, повечето от които не са разрешени за използване в биологичното земеделие. По този начин получаваме възможност да намалим количеството външни елементи, както и да насърчим рециклирането в градината за маслини. \Но от друга страна, трябва да се каже, че има моменти, когато клоните на дърветата трябва да бъдат незабавно отстраняване от органичната градина, например когато дървесината е заразена с различни вредители или болести.