Изисквания за интериорен дизайн на малки апартаменти, преди започване на ремонт.

Нужен ли е интериорен дизайн на апартамента и защо и какво включва той? Как ще помогне на собственика? Колко ще му струва създаването на уникален интериор? Преди да започнете ремонт на апартамента, трябва да разберете как трябва да изглежда той след ремонта.

Но дори собственикът да има приблизителна представа от какво се нуждае, все пак визуализирането на всички детайли на декорацията и интериора, разбирането как ще изглежда в действителност и още повече създаването на техническа спецификация и работния план е доста трудна задача. Това изисква създаването на дизайнерски проект.

Сега дизайнерите предоставят широк спектър от услуги, включително създаване на концепция за проекта, както и пълен контрол на строителния процес – от закупуването на материали до приемането на извършената работа. Ще ви разкажем какво е интериорен дизайн на малък апартамент, как се създава, какво включва и неговите предимства.

Интериорният дизайн на апартамент е сложен пакет от документи с различни оформления на жилищните помещения, диаграми, 3D визуализация или илюстрации.
Интериорен дизайн на малки апартаменти

Какво е интериорен дизайн на апартамент?

Дизайнът на апартамент е сложен пакет от документи с различни оформления на жилищните помещения, диаграми, 3D визуализация или илюстрации и т.н. В такава документация клиентът иска да въплъти всички желания за дизайн на интериора на жилището си и дори обзавеждането му. Задачата на дизайнерите е да ги изпълнят. Най-просто казано, интериорният дизайн е онагледено ръководство за строителите и клиентите.

„В зависимост от сложността на проектните решения, обемът и видовете проектна документация могат да варират. Задачата на автора на проекта е да изготви документа по такъв начин, че с негова помощ да бъде възможно да се реализира замисленото.“, ни обясняват Антония Саранеделчева от Студиото за интериорен дизайн Моми Студио. Дизайнерският проект отразява всички решения и идеи, съгласувани с клиента.

Това е истинско предизвикателство. Възникват много въпроси: къде да съхранявате нещата, как и къде да поставите спалнята, кое е по-добре – кухня-хол или отделни стаи. Новата „covid“ реалност предполага и работно пространство под формата на отделен офис или просто работна повърхност. В същото време е необходимо да се реши в какъв стил да се разработи проектът на ремонтирания апартамент и да се разбере дали е възможно да се приложи избраният стил в конкретното пространство.

Решаването на тези задачи може да осигури балансирано, висококачествено, чисто, светло пространство, което да отразява характера на собственика или да остане неутрално, ако апартаментът ще се отдава под наем. Модерното функционално пространство и удобното решение за планиране са двата основни принципа на добрия интериорен дизайн. 

Функционалният дизайн се основава на предполагаемия сценарий за деня на ползвателя. Вградените системи за съхранение подреждат външното и вътрешното пространство. Времето и пространството имат еднаква структура. Затова редът в интериора не бива да отвлича вниманието от важните неща в живота, а да подпомага концентрацията. 

Днес е много важно да се помисли за размиването на границите между работата и дома. Офисът се настанява вкъщи, така че е важно да се прави разлика между работното и жилищното пространство, тогава жилищното пространство ще се допълва и ще помогне за постигането на по-добра функционалност на имота. 

Какво е включено в интериорния дизайн на апартамента?

Обикновено дизайнерският проект включва визуални решения, които отразяват концепцията на проекта, цветови схеми и др. Как авторът на интериора представя своите идеи на клиента е чисто личен въпрос за всеки професионалист – скици с молив и маркери или направени на таблет 3D визуализации, колажи … Задачата на дизайнера е да предаде идеята си. Използва се смесица от техники и компютърни програми – 3D, 2D, колажи.

Разбира се, всеки проект има база от чертежи, без които не можете. 

Общият план включва:

 • интериорното планиране, идейните скици на стаите в цвят – посочват се подробно размерите на мебелите и оборудването;
 • чертежи с размерите на помещенията и детайлизиране на инженерните комуникационни възли, видовете планировка;
 • плановете за монтаж на пода, тавана, стените с мащабите, избраните покрития и другите декоративни елементи, разположението на мебелите, поставянето на осветителни тела с ключовете, контактите и слаботоковите мрежи;
 • схемите за разположение на отворите за вратите, вентилацията, климатизацията и другото планирано оборудване;
 • разгръщането на кухнята с необходимите мебели, санитарните възли с оборудването, стените на баня, полагането на плочки и други декоративни елементи;
 • спецификации на мебели, оборудване.

Всъщност това е не само визуализация на проекта, разбираема за клиента, но готов интериорен дизайн, според който изпълнителите вече могат да работят по ремонта на жилището. Ако дизайнерското студио наблюдава изпълнението на проекта, тогава е нужно да се разработят по-подробни чертежи на необходимите възли, размерите могат да се променят по време на строителните работи, случва се довършителните материали да се променят (ако не са налични), тогава чертежите трябва да бъдат коригирани.

Работата по дизайнерския проект е разделена на няколко етапа. 

Първият етап е идейно-схематичен. 

Включва съгласуването на концепцията с клиента, избора на стилистична посока, цветова схема и оформлението на помещенията. Предвижда се виртуалната подредба на мебелите, моделира се светлината. След това се начертава проектът, прави се подробна визуализация на бъдещите помещения, за да може клиентът да си представи как изглеждат идеите заедно, как си взаимодействат цветовете и дали мебелите са хармонично разположени.

Вторият етап е изготвянето на работна документация. 

Той описва подробно къде и от какво да се изграждат стените, посочва се до милиметри, в кои точки да се направят канали за окабеляване, какви материали да се използват за декорация и др. Работната документация се състои от десетки, а понякога и стотици страници, това е подробна инструкция за строителите, които ще изпълнят проекта. В идеалния случай, те не трябва да имат никакви въпроси към дизайнера.

Последният етап включва избора на довършителни материали.

Тук се посочват асортимента, търговските марки и т.н. На тази основа се изготвя план-сметка и се съгласува с клиента. Целият пакет документи, заедно с правата върху него, се прехвърлят на клиента. Освен това клиентът или сам се занимава с ремонтите и покупките, или заявява т.н. проект „до ключ“, който включва пълно управление и надзор.

Ако проектът изисква преизчисления, което се случва почти винаги, тогава съгласуването на такава работа е отделен процес. Задачата е в компетентностите на дизайнера. В съвременните къщи и жилищни комплекси решенията за преустройство се вземат от упълномощените органи.

Финализиране на проекта

Редактиране на проекта се прави, като правило, след предаването му и преди началото на изпълнението му. Това е включено в цената на дизайнерските услуги. След това проектът се изпраща на строителя, който трябва да оцени възможността за изпълнението му. Ако няма въпроси, ремонтът може да започне. На този етап, отново се прави точното изчисляване на цената на ремонта. Специалист договаря техническите подробности със строителя и изчислява точния размер на разходите.

Дизайнерски контрол

Този етап и цената му се обсъждат отделно. Не всички собственици имат възможност да контролират работата на строителите, като я сравняват с интериорния проект. Цената ще зависи от това колко често дизайнерът трябва да посещава мястото и какъв контрол ще се осъществява в процеса на ремонт. Не бъркайте това обслужване с техническия надзор. 

Последното се извършва от специализирани фирми или от самия собственик на имота. Целта му е да идентифицира грешки и несъвършенства по техническото изпълнение от страна на строителите. Дизайнерът следи за съответствието на изпълнението с проекта, като бързо реагира на промените и помага да се намерят заместители. 

За услугата за контрол се сключва отделен договор; вие решавате дали имате нужда или не. Ремонтът винаги е скъп проект и грешките при неговото изпълнение могат да бъдат трудно отстраними. Неуспешните ремонти могат да бъдат разочароващи за много години напред.

Предимства при разработването на дизайнерски проект

Сред предимствата при разработването на проект за интериорен дизайн, могат да се посочат следните:

 • пълно ръководство за създаване на бъдещето на жизненото пространство;
 • всички зони на пространството са планирани, като се вземат предвид бъдещи сценарии, за да няма загубено пространство;
 • проектът осигурява разбиране за бюджета преди строителството – всички необходими материали са посочени в дизайнерския проект, а дизайнерът може да препоръча доставчици, от които те да бъдат закупени;
 • възможност да планирате етапите на изпълнение на проекта и да поръчате материали, мебели, интериорни елементи предварително до определена дата;
 • всички елементи на проекта се комбинират и подбират, като се вземат предвид концепцията и характера на собственика на апартамента.

Готовите дизайнерски решения предполагат, че клиентът не губи време безкрайно в търсене на желаната посока, оформление, цветова схема и материали. Дизайнерските студия предлагат готови модули за планиране и цветови схеми, като по този начин намаляват бюджета и времето за създаване на документацията.

Разработването на проекти отнема средно около три месеца, но някои дизайнери оптимизират своите решения и могат да разработят проект и за един месец. Не забравяйте, че ще ви отнеме време, за да постигнете съгласие по проекта, а също и да направите изменения в документацията, ако такива се налагат.

Ако говорим за уникален дизайн, тогава за даден проект могат да се направят предварително 20 оформления, от които на клиента да се представят само две опции, а едно оформление ще влезе в действие. Но това е само началото. С разработването на проекта се уточняват подробностите и решението се финализира. Необходимо е време за осмисляне на пространството, за обмисляне на всички детайли. 

При разработването на концепцията се появяват интересни уникални решения за зониране на пространството. Чертежите се разработват на последно място, това е техническото линейно развитие на всички решения, свързани с проектите за интериорен дизайн на малки апартаменти. И всичко това трябва да се направи преди началото на ремонта.