Какви са различните видове селскостопански машини?

Нарастващото световно население означава, че търсенето на храни в световен мащаб също нараства. За да отговори на тези изисквания, производството трябва да бъде по-бързо и по-ефективно, отколкото в миналото. Селскостопанските машини, като например трактори, комбайни и резачки, допринасят за постигането на тези цели.

Тракторът е една от най-използваните селскостопански машини. Тяхната основна цел е да тегли различни видове прикачна земеделска техника, като това е част от селскостопанския процес. При по-старите модели това може да е много трудна работа, тъй като тракторите са по-слаби, а прикачната техника значително по-тежка в сравнение със своите съвременници.

tractor

Тракторите някога са били прости моторизирани машини с две големи колела отзад и две по-малки колела отпред. Те са се превърнали в сложни селскостопански машини, като дори има и модели, които не разполагат с колела. Някои модели са снабдени с релси, а модернизираните трактори могат да имат и кабини, снабдени с отопляеми седалки, автоматични температурни регулатори и изцяло дигитални табла за управление. Тези модели освен по модерни и удобни за земеделците са и много по-мощни от към конски сили, а също така са и по-икономични.

Сеялка

Сеялките са машини друг вид селскостопанска техника, която намира широко приложение в днешното земеделие. Тяхната основна задача е да разпръскват семена докато тракторите ги теглят из полето. Тези машини се предлагат в различни размери, но по-големите модели обикновено са свързани така, че да могат да получават оперативна мощност от трактора.
Семената се поставят в бункера, наподобяващ варел, в който може да се съдържат няколко лопатки. Обикновено има въртящи се дискове в долната част на машината, които могат да бъдат регулирани за различни модели на разпространение.

Комбайна

Комбайнът е голяма машина, която се използва за събиране на зърнени култури, като пшеница, ечемик и царевица. Тази селскостопанската техника е изключително важна, защото изпълнява традиционно три отделни типа работа. Комбайнът разсича растенията; премахва годната за консумация част, която е зърното; след това почиства зърното от земята. Комбайнът има огромен бункер за съхранение, който може лесно да бъде натоварен в камион и транспортиран другаде.

Изхвърлената част от растенията, която комбайнът оставя след себе си, често може да се използва за сено. Остатъците от тези растения обикновено се превръщат в бали с помощта на друга селскостопанска техника. Има машини, които произвеждат квадратни бали и такива, които произвеждат кръгли бали. И двата типа балиращи машини обикновено използват специална система за събиране и опаковане, за да се постигне желаната форма.
Селскостопански самолети се използват за разпространение на земеделски вещества като пестициди, или торове върху големи площи. Пилотът обикновено лети ниско и веществата се разпръскват от крилата на машината. Не само, че този метод обикновено спестява време, но също така предотвратява опасността от увреждане на културите от колесни машини.